Механични товаро-разтоварни рампи

МЕХАНИЧНИ ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ РАМПИ

Чрез повдигащ лост моделите NovoDock L 150 и L 100 се управляват много лесно. Двете рампи се монтират на ръба на товарната площадка

NovoDock L 150
Предимства

Фиксирана или със странично движение

Изравнява малки/средни разлики в нивата на камиона и горния ръб на рампата

Може да се използва при вътрешни и външни рампи

NovoDock L 100
Предимства

За товаро-разтоварни работи в ограничени пространства

Безшумни