Механични товаро-разтоварни рампи

Механични товаро-разтоварни рампи

Чрез повдигащ лост моделите NovoDock L 150 и L 100 се управляват много лесно. Двете рампи се монтират на ръба на товарната площадка

NovoDock L 150
Преглед на плюсовете

Фиксирана или със странично движение

Изравнява малки/средни разлики в нивата на камиона и горния ръб на рампата

Може да се използва при вътрешни и външни рампи

NovoDock L 100
Преглед на плюсовете

За товаро-разтоварни работи в ограничени пространства

Безшумни

Характеристики на механичните товаро-разтоварни рампи