Механична и електронна защита

ЗАЩИТНИ УСТРОЙСТВА

Безопасността е изключително важна при използването на секционните врати, които се движат вертикално и често са много тежки. Ето защо Novoferm предлага механична и електронна защита за предотвратяването на какъвто и да е контакт на вратата с хора, превозни средства или препятствия, които могат да доведат до нейната повреда или това на друго имущество. Ние гарантираме системи за сигурност, сертифицирани от TÜV Nord и отговарящи на строгите изисквания за тестване и стандартизация. Като опция се предлага и защита срещу повдигане, което осигурява допълнителна защита срещу взлом.

ЕЛЕКТРОННА ЗАЩИТА
Защита срещу отпускане на въже Тази защита е закрепена към двете носещи въжета и незабавно прекъсва захранването на електрическото задвижване в случай на скъсване или провисване на някое от тях.

Светофари и сигнални лампи
Светофарите и сигналните лампи са монтирани от вътрешната и външната страна на секционната врата, за да предотвратят нараняване на хора и повреди по вратата или стоката. Сигналните лампи предупреждават за опасност. Те се задействат преди движението на вратата. Светофарите регулират движението. Те предотвратяват евентуални повреди по секционната врата.

Стандартно устройство с детектор за препятствия
Функцията за установяване на препятствие е вградена в гуменото уплътнение на вратата и включва приемно - предавателно устройство. Ако предаването на сигнала бъде прекъснато от човек или препятствие, вратата спира движението си и се връща в изходно положение. Максималното контактно напрежение в гумения профил е 40 кг. Алтернативно решение е използването на безконтактен контрол посредством фотоклетка изнесена пред вратата.

Изнесена пред вратата фотоклетка
Тази функция открива препятствия в рамките на 8 см пред основния затварящ се ръб. Ако долната страна на вратата наближи препятствие, към задвижването се изпраща сигнал да спре вратата и да я повдигне отново. Тази защита работи без контакт с хора, стоки или оборудване.

Светлинна решетка
Индустриалните секционни врати могат да бъдат оборудвани по желание със светлинна решетка. Светлинната решетка се състои от предавател и приемник и е фабрично монтирана в релсовата система, което означава, че окабеляването не се вижда.

Стационарна предпазна фотоклетка
Стационарната фотоклетка е задължителна функция на вратите, задвижвани с електромотор с импулсно управление, ако потребителите нямат възможност да виждат отварянето при експлоатация. Предлагат се два варианта - с предавател и рефлектор и с предавател и приемник. Предавателят и в двата варианта се намира върху релсата от страната на таблото, а рефлекторът или приемникът се позиционира на противоположната релса. Ако лъчът между предавателя и рефлектора/ приемника се прекъсне, , задвижващият механизъм получава сигнал да спре движението и да върне вратата обратно. За разлика от варианта с приемник, вариантът с рефлектор не е най-доброто решение в запрашена или влажна среда.