ЗВУКОИЗОЛИРАНИ ВРАТИ DB-1 ТИП 52

ВРАТА, КОЯТО СЪЗДАВА СПОКОЙСТВИЕ

Звукоизолираните врати DB-1 тип 52 произведени от Novoferm, ефективно разделят шума от тишината. Официалния им индекс на звукоизолация достига RW = 52 dB
Ежедневната работа изисква по-шумните зони да бъдат отделени с акустична преграда от офисните. Новата звукоизолираща врата DB-1 Тип 52 е идеалното решение. Здравият стоманен корпус със специална акустична изолация в комбинация, например, с двоен падащ праг, намаляват проникването на звука до RW = 52 dB.

ПРЕГЛЕД НА ПЛЮСОВЕТЕ

Здрав стоманен корпус със специална акустична изолация

Официален индекс на звокуизолация достигаш до RW = 52 dB

Преминали тестове на официално избрана агенция за изпитвания по EN 20140, оценени според EN ISO 717-1, за монтаж във вътрешни стени.

Стандартно с двойно падащо подово уплътнение

Солиден 62 мм панел на вратата с дебел фалц, 1.0 мм стоманен лист (опция за 1.5 мм)

НАШАТА МАРКА ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ

ТЕХНОЛОГИЯ