• Гаражни врати

 • Индустриални врати

 • Метални врати и каси

 • Пожарозащитни врати

Декларация за защита на личните данни на Novoferm GmbH

Декларациязазащитаналичнитеданнина Novoferm GmbH

Завсичкисайтовена Novoferm GmbH

състоящисеот     

 

www.novoferm.com

включително екстранет (www.novoferm-händler.de, www.novoferm-handwerker.de и www.novoferm-architekten.de, www.novoferm-erfolgsportal.de и www.novoferm-extranet.de), онлайн магазина и търговската платформа NOVOSALES

 

www.novoferm.de

Включително екстранет  (www.novoferm-händler.de, www.novoferm-handwerker.de и www.novoferm-architekten.de, www.novoferm-erfolgsportal.de и www.novoferm-extranet.de), онлайн магазина и търговската платформа NOVOSALES

 

и страниците на представителите на Novoferm в държавите

 

www.novoferm.at - Австрия

включително търговската платформа NOVOSALES Austria

www.novofermalsal.com - Испания

www.novofermgarageporte.dk и www.novoferm.dk - Дания           

www.novoferm.cz - Чешката република

www.novoferm.gr - Гърция

www.novofermindustie.be и www.novoferm.be - Белгия

www.novoferm.it - Италия

www.novoferm.pl - Полша

www.novoferm.bg   - България

www.novoferm.fr - Франция

www.novoferm.ch - Швейцария

www.novoferm-romania.ro - Румъния

www.novoferm.nl - Нидерландия

 

 

Състояниеот 15.05.2018 г.


Общазащитаналичнитеданни

(1) Novoferm GmbH се радва, че проявявате интерес към нашата група от предприятия и нейните продукти. Като глобално предприятие, Novoferm поддържа множество уебсайтове по целия свят. Novoferm GmbH отговаря за всички уебсайтове на европейската фирмена група въз основа на Общия регламент на ЕС относно защитата на данните (по-долу Общ регламент относно защитата на данните). Тъй като седалището на фирмата е в Германия, въз основа на Федералния закон за защита на личните данни (по-долу BDSG) компетентни са германските органи за защита на личните данни.

Администратор е

 

Novoferm GmbH

 

Компетентен съд: Районен съд Косфелд, HRB 7771

Идентификационен номер по ДДС: DE811152143

 

представлявана от управителя

дипл. инж. Райнер Шакман, председател
дипл. икономист Томас Хаге
дипл. инж. Дирк Гьослинг

ДлъжностнолицепозащитатанаданнитеТорстенВербек

 

Isselburger Str. 31
D-46459 Rees

Тел.: (+49) 02850-910-0
Факс: (+49) 02850-910-646
Интернет:

www.novoferm.com (Група Novoferm),

www.novoferm.com (Novoferm Германия),

 

(2) Нашите представители в посочените държави носят отговорност за спазването на местните закони за защита на личните данни. Всички представители са задължени да спазват Общия регламент относно защитата на данните и следващата декларация за защита на личните данни. Можете да видите администратора на данните или длъжностното лице по защитата на данните в списъка с процедурите, посочен в края на декларацията, или в съответното поле „За нас“ на страницата на представителя.

 

Защитанаданнитевекстранетзарегистриранипотребители

Екстранет на немски език е разработена като B2B платформа за нашите корпоративни клиенти в Германия. Можете да влезете в страниците на екстранет чрез нашия онлайн портал за търговци www.novoferm-händler.de, занаятчии www.novoferm-handwerker.de и архитекти www.novoferm-architekten.de. Там представяме офертите на Novoferm в Германия само за регистрирани клиенти със седалище на фирмата в Германия. За пласмента в Германия отговаря Novoferm Vertriebs GmbH, на която ще бъдат препращани въпросите от Германия. Вашата регистрация и достъпът до екстранет зависят от Вашето съгласие за предаване на Вашите данни на Novoferm Vertriebs GmbH. Novoferm Vertriebs GmbH е изцяло подчинена на следните правила на Novoferm GmbH. Нашето длъжностно лице по защитата на данните г-н Торстен Вербек е компетентно лице за групата също и за защитата на данните на Novoferm Vertriebs GmbH съгласно член 37, алинея 2 от Общия регламент относно защитата на данните.

 

Защитанаданнитенатърговскитеплатформи NOVOSALES, NOVOSALES AUSTRIA ивонлайнмагазинана Novoferm GmbH зарегистриранипотребители

 

Всички търговски платформи са разработени като чисти B2B платформи.

  

За пласмента в Германия отговаря Novoferm Vertriebs GmbH, на която ще бъдат препращани Вашите поръчки на търговскатаплатформа NOVOSALES. Вашите регистрация и достъп зависят от Вашето съгласие за предаване на Вашите данни на Novoferm Vertriebs GmbH. Novoferm Vertriebs GmbH е изцяло подчинена на следните правила на Novoferm GmbH. Нашето длъжностно лице по защитата на данните г-н Торстен Вербек е компетентно лице за групата също и за защитата на данните на Novoferm Vertriebs GmbH съгласно член 37, алинея 2 от Общия регламент относно защитата на данните.

 

Администратор е

 

Novoferm Vertriebs GmbH

Компетентен съд: Районен съд Косфелд, HRB 12057

Идентификационен номер по ДДС: DE 815126260

  

представлявана от управителя

дипл. инж. Райнер Шакман, председател

 

Длъжностно лице по защитата на данните Торстен Вербек

Schüttensteiner Str. 26

D-46419 Isselburg

Тел.: (+49) 02850-910-700

Факс: (+49) 02850-910-646

E-Mail: vertrieb@novoferm.de

 

 

За пласмента в Австрия отговаря Novoferm Austria GmbH, на която ще бъдат препращани Вашите поръчки на търговската платформа NOVOSALES AUSTRIA. Вашите регистрация и достъп зависят от Вашето съгласие за предаване на Вашите данни на Novoferm Austria GmbH. Novoferm Austria GmbH е изцяло подчинена на следните правила на Novoferm GmbH.

 

 

Администратор е

 

Novoferm Austria GmbH

представлявана от управителя  г-н Роберт Грубер,

Roter Hof 1/1,

A-2000 Stockerau

 

 

Окръжен съд Корнойбург FN 235042 a

Идентификационен номер под ДДС: ATU 56947228

Длъжностно лице по защитата на данните: Роберт Грубер

Телефон:      (+43)02266/98224

Факс:             (+43)02266/9822499

Имейл:          office@novoferm.at

Онлайн магазинът за международни поръчки и вътрешните поръчки във фирмена група NOVOFERM се обработват от Novoferm GmbH, която носи отговорност и за защитата на данните.

 

Нашитеадминистраториналичнитеданнипопоръчкасъгласночлен 28 отОбщиярегламентотноснозащитатанаданнитеи § 62 отФедералниязаконзазащитаналичнитеданни

(1) За нашия сървър във филиала в Гютерсло и обработката на данни по поръчка (съхранение и предаване на Novoferm и търговските ѝ партньори) по наша поръчка отговаря фирма arvato systems GmbH, An der Autobahn 200, D-33333 Гютерсло.

(2) За сървъра на уебсайта на филиала в Страсбург и обработката на данни по поръчка (съхранение и предаване на Novoferm и търговските ѝ партньори) по наша поръчка отговаря фирма Beyond Media GmbH, Mercedesstraße 3, 74366 Kirchheim am Neckar (HRB 731659 AG Щутгарт), представлявана от управителя Свен Хайб. Нашият доставчик на хостинг също е подчинен на германските разпоредби за защита на личните данни.

(3) Обслужването (включително рекламата), мониторингът на безопасността и оценяването на сайтовете на групата се извършва от Beyond Media GmbH, Mercedesstraße 3, 74366 Kirchheim am Neckar (HRB 731659 AG Щутгарт), представлявана от управителя Свен Хайб. Оценяването на анонимните или псевдонимизираните данни на нашите потребители се извършват въз основа на договор за обработка на данни по поръчка съгласно член 28 от Общия регламент относно защитата на данните и § 62 от Федералния закон за защита на личните данни. И Beyond Media GmbH, в качеството на наш доставчик на услуги, също е подчинена на германските разпоредби за защита на личните данни и освен това по договор е длъжна да спазва задължение за поверителност.

(4) За услугата „Конфигуратор“, с която потребителите на някои от нашите интернет страници могат да конфигурират гаражната си врата и да препратят данните на местния компетентен търговски партньор на Novoferm, който отговаря и за обработката на данни по поръчка (съхраняване и препращане на Novoferm и търговските ѝ партньори), отговаря фирма AlloTools S.A. 2, Rue Kellermann, F-59100 Roubaix, Франция със седалище 140, Quai Du Sartel, F-59100 Roubaix. Нивото на защита на личните данни на държавата членка на ЕС Франция, както и германското законодателство за защита на личните данни, съответстват на Общия регламент относно защитата на данните.

(5) Описаната в § 12 услуга „Cookie-Bot“ е услуга на Cybot A/S, Havnegade 39, DK-1058 Копенхаген, Дания. Нивото на защита на личните данни на държавата членка на ЕС Дания, както и германското законодателство за защита на личните данни, съответстват на Общия регламент относно защитата на данните. Освен това всички партньори на Novoferm по договор са длъжни да спазват задължение за поверителност и могат да обработват данните на потребителите, записани и съхранени при нас по поръчка, само за посочените цели в тази декларация за защита на личните данни.

(6) По-долу описваме в подробности как се рекламира на нашите страници, как контролираме нашите страници и как ги оптимизираме въз основа на потребителските интереси.

(7) Моля, спазвайте и условията за ползване на посещаваната от Вас интернет страница от нашите уебсайтове и допълнителните указания на нашите представители относно специфичните за страната специални регулации в съответните държави на Вашия представител на Novoferm.

(8) По поръчка на Novoferm tormatic GmbH ние поддържаме онлайн магазина Tormaticsales за регистрирани потребители на интернет страниците www.tormatic.de въз основа на публикуваните условия за ползване и декларацията за защита на личните данни на Novoferm Tormatic GmbH, на която ние, в качеството си на администратор на личните данни по поръчка, също сме подчинени по закон и по договор съгласно член 28 от Общия регламент относно защитата на данните и § 62 BDSG от Федералния закон за защита на личните данни. Право на достъп до потребителските данни има само възложителят. Евентуално позволеното от потребителя предаване на данните се извършва също въз основа на разпоредбите за защита на личните данни на Novoferm Tormatic GmbH, публикувани на интернет страницата www.tormatic.de.

 

Нашитеразпоредбизазащитаналичнитеданнииуказания

 

§ 1:     Анонимноползване, сигурност, анализистатистика

(1) Novoferm приема сериозно защитата на данните на посетителите на нашия уебсайт и спазва разпоредбите на законите за защита на личните данни. По-долу Ви информираме кои от личните Ви данни се искат и съхраняват и как работим с тези данни. Личните данни (така наречените данни за личността) представляват тази информация, която прави възможна идентификацията на лицето. В това число се включват по-специално име, адрес и телефонен номер, но и IP адреса, даден от Вашия доставчик или Вашия имейл адрес.

(2) Стараем се да предоставим повечето функции на нашия уебсайт и услугите си за анонимно ползване. Тъй като интернет страниците трябва да бъдат защитени и постоянно контролирани против хакерски атаки, ботове и всякакъв зловреден софтуер, временната разпознаваемост на потребителите е необходима най-малкото чрез така наречените метаданни на процеса на използване. Затова при използването на нашите уебсайтове се протоколират следните данни, при което съхранението служи само на системата и за статистически цели: Имената на посетените страници, използвания браузър, операционната система и извикания домейн, дата и час на достъпа, използвани търсачки. Имената на свалените файлове и Вашия IP адрес. Всички данни за ползването, по-специално и Вашия IP адрес, се изтриват възможно най-рано, най-късно директно след края на процеса на ползване.

(3) Статистическата оценка на анонимните данни на потребителите, които при оценяването вече не могат да отведат до Вашата самоличност като потребител на интернет страниците, ни помага да установим навиците на нашите потребители, за да направим нашата страница по-удобна за използване и да я приспособим към желанията и нуждите на потребителите ни. За анонимната оценка на данните нашият изпълнител използва програмата за анализ Google analytics, чиито функции и мерки за анонимизиране на потребителските данни са описани по-долу.

 

§ 2.     Услугазауебанализ „Google Analytics“, Метод Opt-Out срещудекларацията Cookie-Bot

(1) Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уебанализ на Google Inc. („Google“). Google Analytics използва бисквитки (малки текстови файлове, сравни и в § 12), които се записват на Вашия компютър и дават възможност за анализ на Вашето ползване на уебсайта. Генерираната от бисквитката информация за Вашето ползване на този уебсайт по принцип се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Разпоредбите за защита на личните данни в САЩ в момента не съответстват във всички отношения на законовите изисквания на европейските разпоредби за защитата на личните данни.

(2) На този уебсайт сме активирали функцията анонимизиране на IP. По този начин Вашият IP адрес се съкращава от Google в държавите членки на Европейския съюз или в други държави по Споразумението за Европейското икономическо пространство преди предаването му в САЩ. Само по изключение пълният IP адрес се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съкращава там. По поръчка на собственика на този уебсайт Google използва тази информация, за да направи оценка на използването на уебсайта, да състави отчети за дейността на уебсайта и да предостави на собственика на уебсайта други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет. Предоставеният от Вашия браузър IP адрес в рамките на Google Analytics няма да бъде обвързан с други данни на Google.

(3) Нашият изпълнител използва най-новите стандарти за работа на Google Analytics, приспособени към нивото за защита на личните данни по Общия регламент относно защитата на данни, а именно Universal Analytics, въз основа на договор за обработка на лични данни по поръчка съгласно член 28 от Общия регламент относно защитата на данните и § 62 от Федералния закон за защита на личните данни. Чрез потребителско име Universal Analytics дава възможност например за проследяване на няколко устройства и позволява персонализирани показатели/стандарти. Съгласно условията за ползване на Universal Analytics, валидни за всички потребители, на Analytics не могат да се пращат никакви лични данни. Задължили сме нашите изпълнители и служители за стриктното спазване на условията за ползване.

(4) Чрез потребителското име се изключва директното идентифициране на отделния потребител. Въз основа на програмните функции (вижте горе) при потребителското име на Universal Analytics въпреки това става дума за онлайн разпознаване по смисъла на член 4, алинея 1 от Общия регламент относно защитата на данните и поради това и за лични данни.

(5) Затова сме инструктирали нашите изпълнители и служители да не активират потребителското име и да не изпращат лични данни на Google. ( „Най-добри практики:support.google.com/analytics/answer/6366371=bg “).

(6) Естествено Google продължава да инсталира бисквитка. С нея се обработва информацията за типа браузър, използваната операционна система, референтния URL, IP адреса (съкратен/анонимизиран) и часа на извикването на сървъра. Можете да предотвратите записването на бисквитката чрез съответната настройка на Вашия браузър; все пак Ви информираме, че в този случай има възможност да не успеете да използвате всички функции на този уебсайт. Ако не искате да бъдете ограничавани във възможностите за ползване, по-добре използвайте предоставената от нас при първото посещение на нашите уебстраници функция за изключване на бисквитките за анализ (метод Cookie-Bot в § 12) или правото Ви на възражение по всяко време спрямо нас.

(7) Освен това можете да предотвратите регистрирането на генерираните от бисквитката и отнасящи се до Вашето ползване на уебсайта данни (включително Вашия IP адрес ) на Google, както и обработката на тези данни от Google, като свалите и инсталирате предоставената на следната връзка (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=bg) добавка за браузъра. За функцията за отписване (така наречените Opt-Out решения) обаче като цяло трябва да имате предвид, че Вашият браузър или „програмите за почистване“ с достъп до тези данни от ползването на интернет не могат да бъдат настроени така, че Opt-Out бисквитките на чуждия доставчик да бъдат изтрити. Решението Ви за процедура Cookie-Bot (сравни § 12) се съхранява една година, после ще бъдете запитани отново. Смятаме това поведение за по-добро.

(8) Повече информация за работата с потребителските данни в Google Analytics ще намерите в декларацията за защита на личните данни на Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=bg или на http://www.google.com/intl/bg/analytics/privacyoverview.html (обща информация за Google Analytics и защитата на личните данни).

(9)Тук можете да деактивирате Google Анализ:

Деактивирайте Google Анализ сега

§ 3      Рекламазауебстраницитеничрез Google Adwords, ремаркетинг

(1) Google AdWords

(2) Нашият уебсайт използва услугата на Google за проследяване на реализациите. Ако сте стигнали до нашия уебсайт чрез включена от Google реклама, Google Adwords ще инсталира бисквитка на Вашия компютър. Бисквитката за проследяване на реализациите се инсталира, когато потребител щракне на включена от Google реклама. Тези бисквитки губят валидност след 30 дни и не служат за идентификация на личността. Ако потребителят посети определени страници от нашия уебсайт и бисквитката още не е изтекла, ние и от Google можем да разпознаем, че потребителят директно е щракнал на рекламата и е препратен към тази страница. Всеки клиент на Google AdWords получава друга бисквитка. По този начин бисквитките не могат да бъдат проследени чрез уебсайтовете на клиентите на AdWords. Събраната информация с помощта на бисквитката за проследяване на реализациите служи за изготвяне на статистики за реализациите за клиентите на AdWords, които са взели решение да се възползват от проследяването на реализациите. Клиентите научават общия брой на потребителите, които са щракнали на тяхната реклама и са препратени към страница, на която има таг за проследяване на реализациите. Те обаче не получават информация, с която лично да могат да идентифицират потребителя.

(3) Ако не желаете да участвате в проследяването, можете да откажете необходимото за целта инсталиране на бисквитка – чрез настройките на браузъра, които генерално дезактивират автоматичното инсталиране на бисквитки, или да настроите така браузъра си, че бисквитките да бъдат блокирани от домейна „googleleadservices.com“.

(4) Моля, имайте предвид, че не можете да изтриете Opt-out бисквитките, ако не желаете записване на измерените данни. Ако сте изтрили всички бисквитки във Вашия браузър, трябва отново да инсталирате съответната Opt-out бисквитка.

(5) Употреба на ремаркетинга на Google

(6) Този уебсайт използва функцията за ремаркетинг на Google Inc. Функцията служи за представяне на посетителите на уебсайта на реклами от рекламната мрежа на Google, съответстващи на техните интереси. В браузъра на посетителя на уебсайта се записва така наречената „бисквитка“, която дава възможност посетителят да бъде разпознат отново, когато посещава този уебсайт, който е част от рекламната мрежа на Google. На тези страници на посетителя могат да бъдат представени реклами, които се отнасят до съдържания, които посетителят преди това е разгледал на уебсайтове, използващи функцията за ремаркетинг на Google.

(7) По техни собствени данни при този процес Google не събира лични данни. Ако все пак не желаете да използвате функцията за ремаркетинг на Google, принципно можете да я дезактивирате, като направите съответните настройки на адрес www.google.com/settings/ads . Като алтернатива можете да дезактивирате употребата на бисквитки за насочена към интересите Ви реклама чрез инициативата за рекламни мрежи, като следвате указанията на адрес http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

 

§ 4      Facebook Pixel

(1) В рамките на нашите уебсайтове, на някои от страниците с Ваше съгласие инсталираме „Tracking-Pixel“ на Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Събраните данни са анонимни за нас, не ни дават възможност да установим самоличността на потребителя. При всички положения данните се съхраняват и обработват от Facebook, така че е възможно да се направи връзка със съответния потребителски профил и Facebook да използва данните за собствени рекламни цели съгласно политиката на Facebook за употреба на лични данни (https://www.facebook.com/about/privacy/). Можете да дадете възможност на Facebook и партньорите му да включват реклами в и извън Facebook. За тази цел на компютъра Ви може да бъде инсталирана бисквитка.

(2) Моля, щракнете тук, ако искате да дезактивирате рекламата. https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

 

§ 5      Употребана Google Maps

(1) Някои страници от нашите уебсайтове използват Google Maps API, за да покажат визуална географска информация. При употребата на Google Maps, Google събира, обработва и ползва и данни за употребата на функциите на картите от потребителите. Повече информация за обработката на данни от Google можете да намерите в указанията относно защитата на личните данни на Google. Там в центъра за защита на личните данни можете да промените и личните си настройки за защита на личните данни.

(2) Подробни указания за администрирането на собствените данни във връзка с продуктите на Google ще намерите тук.


§ 6      Вграденивидеоклиповеот YouTube

На нашите уебсайтове вграждаме видеоклипове от YouТube. Собственик на съответните добавки е YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ако посетите страница с добавка на YouТube, се установява връзка със сървър на YouТube. На YouТube се споделя кои страници посещавате. Ако сте влезли в профила си в YouТube, YouТube може да запише към него сърфирането Ви. Можете да предотвратите това, като предварително излезете от профила си в YouТube.

Ако се пусне видеоклип от YouТube, доставчикът инсталира бисквитки, които събират данни за потребителското поведение.

Който е дезактивирал записването на бисквитки за програмата Google-Ad, може да разчита, че и при гледането на видеоклипове от YouТube няма да му бъдат инсталирани такива бисквитки. YouТube обаче също съхранява информация за лична употреба в други бисквитки. Ако искате да предотвратите това, трябва да блокирате записването на бисквитки във Вашия браузър.

Повече информация за защитата на личните данни в „YouТube“ ще намерите в декларацията за защита на личните данни на доставчика на адрес: https://www.google.bgf/intl/de/policies/privacy/


§ 7      Добавкинасоциалнитемедии

На нашия уебсайт предлагаме възможност за употреба на така наречените „бутони на социалните медии“. За защита на Вашите данни при имплементирането разчитаме на решението „Shariff“. По този начин тези бутони на уебсайта се вграждат само като графика, която съдържа връзка към съответния уебсайт на доставчика на бутона. Чрез щракването на графиката Ви препращаме към услугите на съответния доставчик. Едва тогава Вашите данни се изпращат на съответния доставчик. Ако не щракнете на графиката, няма да бъде осъществен обмен между Вас и доставчиците на бутоните на социалните медии. Информация за събирането и използването на Вашите данни в социалните мрежи ще намерите в съответните условия за ползване на съответните доставчици. Повече информация за решението Shariff ще намерите тук: www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html


На някои страници от уебсайтовете ни сме вградили бутони за социалните медии на следните компании:


Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA)

Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - San Francisco - CA 94107 - USA)

Google Plus/Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway - Mountain View - CA 94043 - USA)

XING AG (Gänsemarkt 43 - 20354 Hamburg - Deutschland)

LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court - Mountain View - CA 94043 - USA)


§ 8      Hotjar

(1) На някои от нашите уебсайтове използване услугата за уебанализ Hotjar на Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. е европейска фирма със седалище в Малта (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe тел.: +1 (855) 464-6788). Нивото на защита на личните данни на държавата членка на ЕС Малта, както и германското законодателство за защита на личните данни, съответстват на Общия регламент относно защитата на данните.

(2) С този инструмент се проследяват движенията на уебсайтовете, на които е инсталиран Hotjar (т.нар. Heatmaps). Например може да се установи докъде превъртат потребителите и на кои от бутоните колко често щракват потребителите. Освен това с помощта на този инструмент директно може да се получи обратна връзка от потребителя на уебсайта. По този начин получаваме ценна информация, за да можем да направим уебсайта ни още по-бърз и лесен за използване от клиентите.

(3) При употребата на този инструмент обръщаме особено внимание на защитата на личните Ви данни. Можем да установим само на кои бутони сте щракнали, движението на мишката, докъде сте превъртали, размерите на монитора Ви, типа устройство и информация за браузъра Ви, географското Ви местоположение (само държавата) и предпочитания език на нашия уебсайт. Областите от уебсайта, в които Вие или трети лица сте посочили личните си данни, автоматично се скриват от Hotjar и никога не могат да бъдат установени.

(4) С помощта на „Do Not Track-Headers“, Hotjar дава възможност на всеки потребител да предотврати употребата на инструмента Hotjar, така че да не бъдат записвани данни за посещението на съответния уебсайт. Става дума за настройка, която всички разпространени браузъри поддържат в актуалните си версии. В тази връзка Вашият браузър изпраща на Hotjar запитване с искането да дезактивира проследяването на съответния потребител. Ако използвате нашия уебсайт с различни браузъри/компютри, трябва да настроите „Do Not Track-Header“ за всеки от тези браузъри/компютри.

(5) Повече информация за политиката за защита на личните данни на доставчика ще получите на неговите интернет страници. Декларацията за защита на личните данни на английски език ще намерите на адрес https://www.hotjar.com/privacy. Използваните бисквитки и срокът им са описани на https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information . Можете да изключите проследяването от hot jar с предоставената Opt-Out функцияhttps://www.hotjar.com/opt-out.


§ 9      Употребана reCAPTCHA

(1) За да защитим формулярите за въвеждане на данни на нашите уебсайтове, използваме услугата „reCATCHA“ на фирма Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, по-долу „Google“. Чрез употребата на тази услуга може да се различи дали съответното въвеждане е направено от човек, или се злоупотребява чрез автоматизирана машинна обработка.

(2) Доколкото ни е известно, референтният URL, IP адресът, поведението на посетителя на уебсайта, информацията за операционната система, браузърът и прекараното на сайта време, бисквитките, описанията за представянето и скриптове, поведението на въвеждане на потребителя, както и движенията на мишката се предават в отчета „reCAPTCHA“-Checkbox на „Google“.

(3) Предаденият IP адрес в рамките на „reCAPTCHA“ не може да бъде свързан с другите данни на Google, освен ако по време на ползването на добавката „reCAPTCHA“ не сте влезли в потребителския си профил в Google. Ако искате да предотвратите предаването и съхраняването на Вашите данни и Вашето поведение на нашия уебсайт от „Google“, трябва да излезете от профила си в „Google“ преди да посетите нашата страница, съответно преди да използвате добавката reCAPTCHA.

(4) Ползването на информацията, получена чрез услугата „reCAPTCHA“, се осъществява в съответствие с условията за ползване на Google https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/.


§ 10    Събиранеисъхранениеналичниданни

(1) Подробна лична информация се събира само тогава, когато сте ни я предоставили доброволно, например в рамките на запитване или при Вашата регистрация.

(2) Ако установите контакт с нас чрез имейл или формуляра за контакт, предоставените от Вас данни се съхраняват за целите на обработката на запитването и за възможни допълнителни въпроси. Личните данни винаги се използват само в рамките на даденото от Вас разрешение. По всяко време имате възможност да оттеглите даденото разрешение.

(3) Ние извършваме всички операции по обработка на данни (например събиране, обработка и предаване) в съответствие със закона. Следващата декларация Ви дава представа, какъв вид данни се събират, как се използват и предоставят тези данни, какви мерки за сигурност за защита на Вашите данни предприемаме и как можете да получите справка за предоставената ни информация.

(4) При регистрацията за ползване на нашите персонализирани услуги, ще бъде събрана допълнителна лична информация, като име, адрес, данни за контакт и комуникация, като телефонен номер и имейл адрес. Ако сте регистрирани при нас, имате достъп до съдържания и услуги, които предлагаме само на регистрирани потребители. Освен това регистрираните потребители имат възможност, при необходимост по всяко време сами да променят или изтрият предоставените при регистрацията данни. Разбира се, ние по всяко време ще Ви предоставим справка за съхраняваните при нас Ваши лични данни. По Ваше желание ще ги коригираме или изтрием, ако това не противоречи на законни задължения за съхранение.

(5) По смисъла на икономията на данни се искат само данните, от които се нуждаем, за да отговорим на Вашите запитвания или за изпълнението и обработката на поръчки (например Вашето пълно име или пълното име на фирмата, заедно с лицето или лицата, упълномощени да я представляват, Вашия имейл адрес, евентуално вече наличен клиентски номер и адрес за доставка и фактуриране. Освен това за регистрация трябва да изберете потребителски име и парола; двете Ви дават възможност за лесно влизане без ново въвеждане на данни. Съхраняваме въведените от Вас данни за създаване на потребителски профил.

(6) Обработваме данни от друг източник, ако вече имате потребителски профил при нас или при нашите търговски партньори или представители. Тогава данните от Вашето запитване или данните за Вашите поръчки се добавят към потребителския Ви профил. При нови клиенти и корпоративни клиенти, при подготовката на договора от нашите застрахователи на стоковия кредит могат да бъдат събирани данни за платежоспособността и да бъдат добавени към потребителския профил.


§ 11    Бюлетин

(1) Като регистриран потребител на нашите B2B платформи можете да се регистрирате за получаване на нашия бюлетин по имейл. В този случай трябва да съберем и съхраняваме Вашия имейл адрес. Ще го използваме само за изпращане на бюлетин по имейл, с който ще Ви информираме за актуалните оферти. Абонатите също така могат да бъдат уведомявани по имейл за обстоятелства, важни за услугата или регистрацията (например промени в офертата на бюлетина или техническите условия).

(2) За ефективна регистрация се нуждаем от валиден имейл адрес. За да проверим дали регистрацията фактически е направена от притежателя на имейл адреса, използваме процедурата „Double-opt-in“. За тази цел протоколираме искането за бюлетин, изпращането на имейл за потвърждение и постъпването на искания с това отговор. Не събираме други данни. Данните се използват само за изпращане на бюлетини и не се предават на трети страни.

(3) По всяко време можете да оттеглите съгласието си за съхранение на Вашите лични данни и ползването им за изпращане на бюлетин. Във всеки бюлетин ще намерите съответната връзка. Освен това по всяко време можете да се отпишете директно на нашия уебсайт, като щракнете на полето „Отпиши ме от бюлетина“ на интернет страницата ни или ни споделите съответното желание чрез възможностите за контакт, предоставени в края на тази информация за защита на личните данни. В този случай личните Ви данни се изтриват.


§ 12    Бисквитки

(1) Тази интернет страница използва бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които се прехвърлят от сървър на уебсайта на твърдия Ви диск. По този начин автоматично получаваме определени данни за Вашия компютър и Вашата интернет връзка, като например IP адрес, използвания браузър, операционната система.

(2) Бисквитките не могат да се използват за стартиране на програми или прехвърляне на вируси на Вашия компютър. С помощта на съдържащата се в бисквитката информация можем да улесним навигацията и да позволим правилното показване на уебсайтовете ни.

(3) В никакъв случай така регистрираните от нас данни не се предоставят на трети лица и без Вашето съгласие не се обвързват с лични данни.

(4) Естествено, принципно по всяко време можете да гледате нашия уебсайт и без бисквитки. Можете да предотвратите инсталирането на бисквитки, като настроите браузъра си така, че да блокира бисквитките. Тогава ще можете да виждате както и преди поне съществената част на тези страници. Моля, имайте предвид, че отделни функции на нашия уебсайт и услугите, достъпни чрез Вашата регистрация и влизане в профила Ви в екстранет, и свързаните търговски платформи не функционират, ако сте дезактивирали употребата на бисквитки.

(5) Бисквитките имат различни функции. Някои бисквитки са необходими за определени функции или услуги на нашите интернет страници, ако например става дума за защита от атаки спрямо интернет страниците или ако Вие, в качеството си на регистриран потребител на екстранет или една от нашите търговски платформи, трябва да бъдете разпознати отново. Без необходимите бисквитки функциите и услугите не могат да се ползват, вместо желаната функция ще получавате съобщения за грешка или инструкции. По всяко време можете да дадете или повторите непредоставено или оттеглено съгласие, като отблокирате съответната бисквитка и отново заредите интернет страницата, или ако поискате актуализиране на интернет страницата във Вашия браузър.

(6) За да улесним работата с бисквитки на нашите интернет страници, сме имплементирали разширения указателен банер за бисквитки Cookie-Bot и препращаме към следното упътване относно процедурата. „Cookie-Bot“ е услуга на Cybot A/S, Havnegade 39, DK-1058 Копенхаген, Дания. Необходимите бисквитки за функциите на интернет страниците и предлаганите услуги са предварително инсталирани. Ако потвърдите с бутон „Ok“ на банера, давате съгласието си за предварително инсталираните бисквитки, което съгласие можете да оттеглите по всяко време.

(7) В списъка с бисквитките на услугата са Ви разяснени останалите групи от функции и другите функции на вградените бисквитки, и е посочен периода на действие (срока) на бисквитките, в края на който бисквитката автоматично губи валидност. Можете да изключите отделни бисквитки или функционални групи. Моля, имайте предвид, че бисквитките имат и функции, които не са задължително необходими, но могат да запишат потребителските Ви навици и предпочитания. Пример за това е Вашето решение в двуезична държава за една от двете предлагани езикови версии. За да Ви позволи обичайната употреба, Cookie-Bot е така настроен предварително, че трябва да махнете зелената отметка в лентата за преглед, за да ограничите съответно Вашата декларация за съгласие. Ако ни дадете възможност и за статистика (бисквитки за анализ) и персонализирана реклама (проследяващи и профилиращи бисквитки), можем да Ви информираме индивидуално по обичайния начин, да Ви напомняме за вече разгледани съдържания и да оптимизираме нашите интернет страници въз основа на анонимния анализ на Вашето потребителско поведение на нашите страници и в нашите услуги и платформи. Благодарим на всеки потребител, който по този начин ни помага да се усъвършенстваме.

(8) Използваните от нас бисквитки са

§ 13 Указаниязасигурност

(1) Предприели сме множество мерки за сигурност, за да защитим личната Ви информация адекватно и в подходящ обхват.

(2) Нашите бази данни са защитени чрез физически и технически мерки, както и процедурни мерки, които ограничават достъпа до информацията до специално оторизирани лица, в съответствие с тази декларация за защита на личните данни. Нашата информационна система е зад софтуер „защитна стена“, за да се предотврати достъпът на други мрежи, които са свързани с интернет. Само служители, които се нуждаят от информацията, за да изпълнят специална задача, получават достъп до личната информация. Нашите служители са обучени по отношение на сигурността на практиките за защита на личните данни. Всички наши служители и всички трети страни, участващи в обработката на данните, са задължени да спазват поверителността на личните данни съгласно Федералния закон за защита на личните данни.

(3) Ако чрез нашите интернет страници се събира лична информация, предаването ѝ е криптирано с употребата на технологията Industrie-Standard Secure-Socket-Layer („SSL“) чрез https.

(4) Никога не предоставяйте на трети страни Вашата парола за достъп до нашите интернет страници и редовно сменяйте тази парола. Ако искате да напуснете нашите страници, трябва да се отпишете и да затворите браузъра си, за да предотвратите неупълномощен достъп до Вашия потребителски профил.

(5) При комуникация чрез имейл не можем да гарантираме пълната защита на Вашите данни.

 

 

§ 14 Ползване, предаванеиизтриваненаличниданни

(1) Използваме предоставените от Вас лични данни, за да отговорим на Вашите запитвания, да обработим Вашата поръчка, да проверим платежоспособността Ви, както и за целите на техническото администриране на уебсайтовете.

(2) Личните данни се предоставят на трети страни, само ако предоставянето е необходимо за целите на изпълнение на договора или ако изрично сте дали съгласието си за това.

(3) Освен това не изключваме предоставянето на анонимизирани данни за използването за целите на пазарни проучвания. Това изключва идентификация на потребителя (вижте горе).

(4) Информираме Ви, че по искане на компетентните органи в отделни случаи имаме право и сме длъжни да предоставим справка, ако

 • това е необходимо за целите на наказателно преследване,

 • за предотвратяване на опасност от органите на полицията на провинциите,

 • за изпълнение на законови задължения на органите за конституционна защита на федерацията и провинциите, Федералната разузнавателна служба или Военното контраразузнаване

 • или за прилагането на права върху интелектуална собственост.

(5) Изтриването на потребителските данни е автоматично за потребителите на уебсайта, веднага след напускане на страницата. Срокът на бисквитките е описан подробно в § 12. Данните от запитване се изтриват след приключване на последващата кореспонденция, най-късно шест месеца след последното съобщение, на което потребителят не е отговорил. Данните за конкретна оферта се изтриват или от самия потребител, или по негово желание, най-късно три години след предоставяне на офертата. Изтриването на данните от договора се осъществява след пълното реализиране на договорното отношение, по-специално след изтичане на всякакъв вид гаранционни срокове. За производителите на важни за безопасността строителни продукти тези периоди могат да траят до 10 години след доставката на продуктите или приемането на услугата по договор. На въпросите относно концепцията за изтриване ще Ви отговори нашето длъжностно лице по защитата на данните.

 

 

§ 15    Вашитеправазазащитаналичнитеданни

(1) Имате право на справка по чл. 15 от Общия регламент относно защитата на данните, право на коригиране по чл. 16 от Общия регламент относно защитата на данните, право на изтриване по чл. 17 от Общия регламент относно защитата на данните, право на ограничена обработка по чл. 18 от Общия регламент относно защитата на данните, както и право на преносимост на данните по чл. 20 от Общия регламент относно защитата на данните. При право на справка и изтриване допълнително трябва да се вземат предвид и §§ 34 и 35 от BDSG (Федералния закон за защита на личните данни). Освен това имате право на подаване на жалба до надзорен орган по защитата на личните данни (чл. 77 от Общия регламент относно защитата на данните и § 19 от Федералния закон за защита на личните данни).

(2) Имате правото по всяко време да получите справка за Вашите лични данни, съхранявани при нас. Също така имате право на коригиране, блокиране, или, независимо от предвиденото съхранение на данните за реализирането на търговската дейност, на изтриване на личните Ви данни. За всички въпроси на тема защита на личните данни по всяко време можете да се обърнете към длъжностното лице по защитата на данните Торстен Вербек (thorsten.werbeck@novoferm.de) или към длъжностното лице по защитата на данните или администратора на компетентния за Вас представител.

(3) За да може по всяко време да се вземе предвид блокирането, трябва да запазите тези данни в заключен файл за контролни цели. Можете да изискате и изтриването на данни, ако няма законово задължение за архивиране. Ако има такова задължение, ще блокираме данните Ви по Ваше желание.

(4) Можете да направите промени или да оттеглите съгласието си чрез съответното съобщение до нас с действие за в бъдеще. Оттеглянето е възможно по всяко време в свободна форма и без основание. Можете да използвате всички горепосочени адреси и данни за контакт на Novoferm (включително търговските партньори и представителите). Моля, дайте съгласието си за предаване на компетентния за Вас орган при установяването на контакт.

 

 

§ 16    Промянананашатаполитиказазащитаналичнитеданни

Запазваме правото си периодично да актуализираме тази декларация за защита на личните данни, за да съответства на актуалните законови изисквания или за да приложим промените в нашите услуги в декларацията за защита на личните данни, например при въвеждане на нови услуги или функции. При Вашето следващо посещение ще важи новата декларация за защита на личните данни.

 

 

§ 17    Правонавъзражение

(1) Имате право, поради причини, основаващи се на специалната Ви ситуация

 • като потребител на интернет страницата,

 • като заинтересовано лице при установяване на контакт с нас, нашите търговски партньори или представители,

 • като регистриран потребител в екстранет или свързана търговска платформа,

 • или като клиент на Novoferm,

 

по всяко време да подадете възражение срещу обработката на Вашите лични данни въз основа на член 6, алинея 1, буква е от Общия регламент относно защитата на данните (обработка на данни въз основа на баланс на интересите).

(2) Ако подадете възражение, Вашите лични данни повече няма да се обработват, освен ако ние или Вашият търговски партньор можем да докажем неопровержими основателни причини за обработката, които имат преимущество пред Вашите интереси, права и свободи или обработката служи за установяване или защита на правни претенции или упражняване на права.

(3) Възражението може да е в свободна форма и да бъде адресирано до посочения ни в Раздел 1 адрес.

 

 

Novoferm политиказазащитаналичнитеданниприинтернетуслугите

 

Списъкспроцедуритепочлен 30 отОбщиярегламентотноснозащитатанаданните

 

1. Администратор по смисъла на защитата на личните данни (включително разпоредбите относно защитата на личните данни на Закона за електронните информационни и комуникационни услуги) е

Novoferm GmbH

Компетентен съд: Районен съд Косфелд, HRB 7771

Идентификационен номер по ДДС: DE811152143

 

Управител

 

дипл. инж. Райнер Шакман, председател

дипл. икономист Томас Хаге

дипл. инж. Дирк Гьослинг

Isselburger Str. 31

46459 Rees

Тел.: (+49)02850-910-0

Факс: (+49)02850-910-646

Интернет:

 

www.novoferm.com (Група Novoferm),

www.novoferm.de (Novoferm Германия),

 

за всички интернет сайтове на група Novoferm, състоящи се от

www.novoferm.com

Международентрансграниченсайтзаинформациязаклиенти > указателкъминтернетстраницитеналокалнитетърговскидружествавцелевитедържави 

 

www.novoferm.de

Основнастраницанаевропейскотодъщернодружество Novoferm GmbH. Посоченеописанияткатоекстранетпорталзаповечеинформацияотноснопродуктитезарегистриранипотребителинацелевитегрупизаконтактархитекти, преработватели (занаятчииитърговскиорганизиранипредприемачи) итърговци. Каточиста B2B платформасамосинформационенхарактер, платформатаимавръзкасъсзащитатанаданнитесамопоотношениенаосновнитеданнинарегистриранитепотребители, доколкототовазасягаличниданнинапредприемачипосмисъланаОбщиярегламентотноснозащитатанаданните. Катодругиуслугиосновнатастраницасъдържагенераторнапощенскикодовеиконфигураторнагаражнивратизакрайнияклиент (същопотребител), койтонеможедаизползвадругитеуслугинастраницата, аименновключенитеуслугинатърговскатаплатформа NOVOSALESилиуслугитенауебмагазина B2B SAPзаизноснатърговия. Всичкифункциинастраницатаотзначениезазащитатаналичнитеданниипредлаганитенастраницатауслугисаописаниевдекларациятазазащитаналичнитеданни. Чрезгенераторапотребителятсезапознавастърговскияпартньорна Novoferm, компетентензакрайнитеклиентиврайонанавъведенияпощенскикод, чрезконфигураторапотребителятимавъзможностдапрепратиизбраната (оптичнаитехническа) конфигурациянагаражнатаврата, откоятосеинтересува, накомпетентниязанеголокален (подрежданепопосоченияпощенскикод) търговскипартньорна Novoferm, задамуизпратятповечеинформациязапродуктаиликонкретнаоферта. Целтаиобхватътназапитванетомусеопределяотпотребителя. ОбхватътнасъгласиетозапредаванеиползваненанеговитеосновниданнииданнизапроцесасъщосеопределятотсамияпотребителСъгласиетонапотребителятрябвадаеизбранос „Opt-in“, запитваниятабезсъгласиенесепрепращатнатърговскитепартньориинесевписватвосновнатасистемазапо-нататъшнаобработканаданните. 

Описанатапо-долуводещасистемаецентралнауслугазазащитаналичнитеданнинагрупа Novoferm. Събранитезапитваниянапотребителите (т.нар. водещитеми) чрезрелевантнитезасистематаинтернетстраницинагрупата (вижтесъответнитеданнитам) сесъбиратвсистемата, съхраняватсетамисепрепращатзапо-нататъшнаобработкавъввръзкаспроцедуратанатърговскитепартньори, обвързанисдекларациятазазащитаналичнитеданнина Novoferm (отговорназапитванетонапотребителя), катосеконтролиратзазаконосъобразен, компетентенисвоевремененотговор. Кореспонденциятапопроцедуратадоофертатазакрайнияклиентможедасереализираотрегистриранитетърговскипартньорина Novoferm чрезфункциятазаофертавсистематанатърговскатаплатформа NOVOSALES, всъответствиесизискваниятазазащитаналичнитеданниПриключенитеводещитемисеизтриватотсистемнияадминистраторина Novoferm GmbH (даннитезапроцедуратаиосновнитеданнинапотребителите). Представителитеилитърговскитепартньорина Novoferm, илитърговскитепартньоринапредставителитевцелевитедържави, сеодобряватсамопризапознаванеиприеманенаразпоредбитеотноснозащитатаналичнитеданнина Novoferm GmbH иусловиятазаползванезасистемнитеуслуги (сравнипроцедуразарегистрацияиусловиязаползваненаводещатасистема). Принарушениянаразпоредбитеотноснозащитатаналичнитеданни, представителятилитърговскиятпартньорсеизключваотпо-нататъшнотоползваненасистемата. Даннитезаконтактчрезимейлнадлъжностнителицапозащитатаналичнитеданнивъвфирменатагрупа (вмоментаТорстенВербек) сапубликуванинавсичкиинтернетстранициисалеснодостъпниповсяковремечрездвойнощракваневърхуосновнатавръзкаДекларациязазащитаналичнитеданниилисъответнатаинформациякъмдекларациятазасъгласиенапотребителявъввръзкасъссъбиранетонаданнитему (връзкисинформацияотноснодекларациятазазащитаналичнитеданни). ИзричноВиинформирамезаправотонапотребителянаоттегляненадеклариранотомусъгласие, накорекция, блокиранеилиизтриваненаданнитему, кактоинасправка, коинеговиданнисесъхраняват. Списъкътспроцедуритесъщоепубликуваненаинтернетстраницатавприложениетокъмдекларациятазазащитаналичнитеданни.

 

Правносамостоятелната, администриранаот Novoferm Tormatic GmbH съгласнозаконитезазащитаналичнитеданнииотносноинформационнитеикомуникационнитемедии, нонасъщотоправнооснование, посъщитеправилаивъзоснованасъщитеразпоредбизазащитаналичнитеданнистраницаwww.tormatic.de/en, включителнонейната B2B търговскаплатформаTormaticsalesивключенатаифункциониращаспоредгорепосоченотоводещасистема, сеексплоатиратот Novoferm GmbH, вкачествотонаадминистраторналичниданнипопоръчказадружеството. 

 

www.novofermalsal.com

www.novoferm.at

www.novoferm.dk

www.novoferm.cz

www.novoferm.gr

www.novofermindustrie.be

www.novoferm.it

www.novoferm.pl

www.novoferm.bg

 

 

Представителивобщатаинтернетстраницасводещасистема:

 

ИспанияАдрес: Poligono Industrial de Guarnizo, 39611 Guarnizo-Cantabria 

Отговоренпредставител: ХавиерПерезСанчез

Безособености

 

АвстрияАдрес: Roter Hof 1/1,2000 Stockerau 

Отговоренпредставител: РобертГрубер

ЗанашитепредставителивАвстрия, допълнителноипаралелнос B2B търговскатаплатформа NOVOSALES, водимитърговскатаплатформа NOVOSALES AUSTRIA. Важатсъщитеразпоредбизазащитаналичнитеданнииползване, кактоизакорпоративнитепотребителинатърговскатаплатформа Novosales

 

ДанияАдрес: Fynsgade 1, 6520 Toftlund 

Отговоренпредставител: АндерсМайланд

Безособености

 

ЧешкарепубликаАдрес: Petrovice u Karvine 570, 73572 Petrovice u Karvine 

Отговоренпредставител: ПавелНекола

Безособености

 

ГърцияАдрес: 19 Asklipiou str, 14572 Kryoneri, Athen

Отговоренпредставител: МихалисМанусопулос

Безособености

 

БелгияПромишленостАдрес: Boomsesteenweg 75, 2630 Aartselaar verantwortlicher Отговоренпредставител: René van Luijn

Безособености

 

ИталияАдрес: Via A.Volta 1, 35012 Camposampiero Отговоренпредставител: Д-рМариоФранческато

Безособености

 

ПолшаАдрес: Ul.Sowia 13 F, 62-080 Tarnowo Podgome Отговоренпредставител: ТомашХмиелевски

Безособености

 

БългарияАдрес: Ж.к. „ХаджиДимитър“, ул. „Витиня“ 2 Ж, ет. 2, офисна Novoferm, 1517 София 

Отговоренпредставител: РусланНейчев

Безособености

 

 

www.novoferm.fr

www.novoferm.ch

www.novoferm-romania.ro

www.novoferm.be

www.novoferm.nl

 

Представителивобщатаинтернетстраницабезводещасистема:

 

ФранцияАдрес: Z.i. les Redoux, 44270 Machecoul Отговоренпредставител: МишелАкум

Безособености

 

ШвейцарияАдрес: Höchmatt 3, 4616 Kappel (SO) Отговоренпредставител: ТомасХаге 

Възосновананаправенатаместнаюридическапроверкананашатадекларациязазащитаналичнитеданни, възоснованаОбщиярегламентотноснозащитатанаданните, нашиятпредставителвШвейцарияепроверилипотвърдилсъответствиетоѝсшвейцарскотозаконодателство.

 

РумънияАдрес: Soseaua Gherase 66-70, 23397 Bucarest Отговоренпредставител: МирчаБосинчан

Безособености

 

БелгияКрайниклиентиАдрес: Mechelseweg 87, 1880 Kapelle O/D Bos Представител: ВилиФерин

Безособености

 

НидерландияАдрес: Industrieweg 4, 6040 KB Roermond Отговоренпредставител: Франц-ВилхелмРидер, Antonio Venneri

Безособености

 

 

 

 

ПредставителитевъвВеликобританиясинтернетстраницаwww.novoferm.co.ukивУнгарияwww.novoferm.hu, независимоотобщатастраницанагрупата, иматсамостоятелносъздадени, хостванииподдържаниинтернетстраницинасобственаотговорностпоотношениеназащитатаналичнитеданниизаконодателствотовобласттанаелектроннитеинформационниикомуникационнимедии.

Нашатадекларациязазащитаналичнитеданнииописаниетонапроцедуритенинесеприлагатнатезистраници.

 

2. Като длъжностно лице за групата съгласно член 37, алинея 2 от Общия регламент относно защитата на данните за предприятията

 • Novoferm GmbH, Isselburger Str. 31, 46459 Rees
 • Novoferm Vertriebs GmbH, Schüttensteiner Str. 26, 46419 Isselburg
 • Novoferm Riexinger Türenwerke GmbH, Industriestr. 12, 74336 Brackenheim
 • Novoferm tormatic GmbH, Eisenhüttenweg 6, 44145 Dortmund
 • TST Tor System Technik GmbH, Willi-Bleicher-Str. 7, 52353 Düren 

 

е назначен:

г-н Торстен Вербек 

Isselburger Str. 31, 46459 Rees 

Email: thorsten.werbeck@novoferm.de 

 

3. Данните на потребителите за услугите на уебсайта се съхраняват и обработват само за срока на ползване и се изтриват най-късно при прекратяването на сесията. Потребителските данни, събрани доброволно в рамките на дадено запитване, се обработват и съхраняват само за целите на обработката на запитването и в рамките на предоставеното съгласие, предават се на посочения в информацията търговски партньор за целите на обработка на запитването и след обработка на запитването се изтриват. Основните данни от регистрацията се съхраняват за срока на договора с потребителя и се събират, съхраняват и изтриват въз основа на договорените условия за ползване. Препращаме Ви към политиката за защита на личните данни при работа с данни от процедури по изпълнение на договори в оперативни сделки.

 

4. Субектите на данните са 

първо всички потребители на нашите интернет страници в описаната обща интернет страница

после заинтересованите от нашите продукти и предлаганите услуги

след това заинтересованите, пуснали запитване, чиито основни данни за контакт са записани и предадени на локално компетентния (вижте горе) представител или търговски партньор за обработка на запитването и са съхранени за проверка на обработката във водещата система

след това потенциалните и фактическите клиенти, данните на които се обработват от регистрираните потребители (представители и търговски партньори) във функцията за оферти на нашия онлайн магазин, с цел обработка на запитванията им, покани за подаване на оферта или за по-нататъшно изпълнение на договора (следващи поръчки, заявки за гаранция и т.н.). Търговските процеси се съхраняват за период от 6 (шест) години за представители или търговските партньори. Като партньор по договор с клиент те отговарят самостоятелно за защитата на личните данни извън нашата сфера на влияние (водеща система, търговски платформи).

 

5. По вид обработваните данни са

първо посочените подробно в декларацията за защита на личните данни анонимизирани потребителски данни за статистически цели и за целите на оптимизирането на нашата интернет страница за улеснение на потребителите

При установяване на контакт от страна на потребителя, въведените основни данни в съответната маска за въвеждане, които са съгласувани със съответната цел на потребителското запитване и освен задължително необходимите за обработката, маркирани винаги с * данни за контакт (адресни данни), съдържат и допълнителни доброволни полета за данни с цел по-удобно или директно установяване на контакт (телефонни данни) и полетата за свободен текст за ограничени текстови съобщения. Освен указания за обработката или ограничението на декларацията за съгласие, потребителят може да предостави и процесни данни за съдържанието на запитването му.

При ползването на търсачката на пощенски кодове е необходимо само временно въвеждане на произволен пощенски код, който не може да бъде свързан с потребителя.

При ползването на конфигуратора, записът на данни на потребителя се съхранява само по негово изрично искане и се препраща с изричното му съгласие („Opt-in“) на местния търговски партньор. И за тази цел потребителят трябва да въведе основните данни за контакт, за да може да бъде обработено запитването към неговата конфигурация. С неговите основни данни се събират и съхраняват техническите и оптичните данни на неговата конфигурация.

При регистрацията и сключването на договор за ползване се събират всички необходими основни данни за обработката на договора и сигурната идентификация на партньора по договора. За ползването на B2B платформи (екстранет, търговски платформи, онлайн магазин, водеща система) са необходими други основни данни на потребителя, с цел проверка на статуса на предприемача по смисъла на § 13 от Германския граждански кодекс и основните данни на упълномощеното за представляване лице. За ползването на функцията за оферта на търговските платформи и ползването на функциите на водещата система се събират други данни за администраторите по смисъла на защитата на личните данни (контрол на достъпа) (например лични имейл адреси и сигурни пароли).

При обработката на водещите теми е възможно да се съберат допълнителни индивидуални процесни данни, необходими за обработката на съответното запитване и да се свържат и обработят с данните от запитването. Това могат да бъдат въпроси за пригодността на избрания продукт на Novoferm или за конкретната ситуация на монтажа (например на гаражната врата) на парцела или в сградата на потребителя. 

 

6. Възможни получатели на данните са 

посочените в информацията за съгласие целеви партньори на предаването на данни (представители или търговски партньори на Novoferm GmbH, например Novoferm Vertriebs GmbH за B2B пазара във Федерална република Германия или съответно местните компетентни търговски партньори, или за въпроси от Европа – съответния представител в целевата държава на запитването на потребителя).

собствените служители със задължение за поверителност във връзка с организацията на защитата на личните данни и декларацията на защита на личните данни на Novoferm, по-специално при дейността им като системни администратори и администратори на данни по поръчка.

администраторите на лични данни, задължени за поверителност съгласно сключения с нас договор за поверителност на данните и европейските разпоредби за защита на личните данни (хостинг услуги и доставчици на услуги), както е описано в декларацията за защита на личните данни.

 

7. Обработка на лични данни извън непосредствената област на валидност на Общия регламент относно защитата на данните се извършва само за потребителите от Швейцария въз основа на швейцарските закони за защита на личните данни. И за нашите потребители от Швейцария гарантиране минимум спазването на европейското ниво на защита на личните данни.

 

8. Изтриването на потребителски данни, които нямат връзка с процеса, се осъществява най-късно директно след прекратяване на ползването. Изтриването на данни от запитванията се извършва след приключване на обработката на запитването, ако те не се съхраняват трайно, въз основа на един от следните търговски процеси и се изтриват едва въз основа на политиката за изтриване на договорни данни (вижте горе).

 

9. Ниво на защита и мерки за защита (член 32 от Общия регламент относно защитата на данните)

Смятаме обичайното ниво на защита при водене на адресни данни в публични списъци за относително ниско. Смятаме за критични индивидуалните данни за контакт, по-специално данните за процесите към конкретни молби за монтаж, защото в най-лошия случай при неоторизиран достъп до данни с криминално намерение във връзка с адресните данни може да има последствия, като временно намалената сигурност на сградата, докато могат да бъдат отстранени въздействията върху врати, порти и други заключвания на сградата на потребителя. От друга страна, рисковете от загуба на данни биха били безпроблемни и конкретните потребителски запитвания лесно могат да бъдат възстановени (възпроизведени) без проблем чрез функциите на услугите и с ниски до обозрими разходи за потребителя. 

Предаваме криптирано (SSL-технология) още запитванията за сключване на договор с конкретни потребителски данни чрез формулярите за контакт или конфигуратора.

Нашите системни администратори гарантират, че предаваните данни ще бъдат включени само в конкретната водеща тема и конкретното потребителско запитване. Системните функции на водещата система гарантират, че наборът от данни на потребителя може да се чете и обработва само от местно компетентния за него представител и неговите търговски партньори. (Например потребителско запитване от Германия > достъп от Novoferm Vertriebs GmbH, потребителско запитване от Нюрнберг > допълнителен достъп от търговския партньор в Нюрнберг, който дава офертата за договор за доставка на гаражна врата или за монтаж на огнеупорни врати).

Всеки достъп до системата съответно е персонализиран, защитен с парола и се използва само от лица, които по договор са задължени да спазват разпоредбите за защита на личните данни на Novoferm GmbH и да прилагат европейското (допълнително швейцарското, вижте горе) ниво на защита на личните данни в собствената си работна организация.

Наличието и натоварването на системите се гарантира от физически и технически защитни мерки (защитна стена, защитени сървъри в изчислителните центрове, системи за архивиране и т.н. при най-актуалното състояние на техниката), както е описано в общата политика за защита на личните данни.

Възстановяването на системни данни чрез архивите се гарантира, както е описано в общата концепция за възстановяване .

Проверката, оценката и преценяването на ефективността на мерките за защита се гарантира от PBE концепцията на нашето длъжностно лице за защитата на данните в групата.

 

Иселбург, май 2018 г.

Торстен Вербек