Допълнителни и съседни врати

Допълнителни и съседни врати 40 / 60 мм

Отделен достъп за хора и стоки
Industrie-Sektionaltore

 

Въпреки че допълнителната врата може да бъде вградена във врата NovoLux или Thermo на Novoferm, ние препоръчваме осигуряването на отделен достъп за хора и стоки. Най-доброто решение е врата на фасадата на сградата, отделно от секционната врата, или фиксирана съседна врата в непосредствена близост до секционната врата. Въпреки че допълнителните врати могат да бъдат вградени в секционните врати, те не допринасят за стабилността на конструкцията.

Още повече че се прилагат ограничения по отношение на широчината, височината и височината на прага на допълнителната проходна врата, които могат да доведат до несъвместимост на вратата с приложимите закони и разпоредби, регулиращи аварийните изходи. Консултирайте се с местните власти, за да се уверете, че сте избрали правилната допълнителна врата.  

Напълно отделни врати за хора и стоки

Отделни врати за хора и стоки, но включени в един и същ отвор

Допълнителна врата за хора, вградена в секционна врата

Варианти, възможности, аксесоари