Допълнителни и съседни врати

Допълнителни и съседни врати 40 / 60 мм

Отделен достъп за хора и стоки
Industrie-Sektionaltore

 

Във вратата Novoferm NovoLux или Thermo може да бъде вградена допълнителна врата, която при определени условия може да се използва и за авариен изход.
За всеки случай се допитайте до отговорните местни власти, за да сте сигурни при избора на правилната проходна врата.
С цел предотвратяване на злополуки препоръчваме, когато е възможно, пешеходният трафик и трафикът на стоки да сa разделени. Това е възможно с вградена проходна врата във фасадата на сградата, отваряща се независимо от секционната врата, или съседна врата, разположена непосредствено до секционната врата.
Макар че допълнителните врати могат да бъдат вградени в секционните, те не допринасят за стабилността на конструкцията. Още повече, че се прилагат ограничения по отношение на широчината и височината, както и височината на прага на допълнителната проходна врата, които могат да доведат до несъвместимост с приложимите закони и разпоредби, регулиращи аварийните изходи.

Напълно отделни врати за хора и стоки.

Отделни врати за хора и стоки, но монтирани в един и същ отвор.

Допълнителна врата за хора, вградена в секционна врата.

ВАРИАНТИ, ОПЦИИ И АКСЕСОАРИ