Релсови системи и оборудване

КАЧЕСТВЕНИ И ЛЕСНИ ЗА МОНТАЖ МОДУЛНИ СИСТЕМИ

Релсовите системи на Novoferm са модулни и често се доставят предварително сглобени, когато това е възможно. Те са подходящи както за вратите Thermo и Novolux, така и за Novolux XL. Релсовите ни системи и пружинните ни модули са със сертифицираното качество и дълъг експлоатационен срок.

Пружинен буфер

Устойчивият пружинен буфер гарантира, че вратата получава първоначален тласък за процеса на затваряне. Дължината му се определя от конфигурацията на вратата.

Торсионни пружини

Стандартните торсионни пружини са проектирани за 30 000 цикъла на отваряне/затваряне. За райони, където вратите се използват много често, по желание можете да използвате торсионни пружини, които са проектирани за 60 000 цикъла на отваряне/затваряне.

Носещи въжета 

Благодарение на модулната конструкция на нашите релсови системи, както и на оборудването ни, винаги може да се установи дали носещите въжета са позиционирани правилно спрямо вертикалната релса. Това гарантира максимална безопасност и надеждност.

Предпазна релса  

Предпазната релса изключва възможността от изплъзване на ролките. Като допълнителна мярка за безопасност, носещото въже е скрито зад нея.