Релсови системи и оборудване

КАЧЕСТВЕНИ МОДУЛНИ СИСТЕМИ, КОИТО СА ЛЕСНИ ЗА МОНТАЖ

Релсовите системи на Novoferm са модулни и предварително заготвени, доколкото това е практически възможно. Релсовите системи са подходящи както за вратите Thermo и Novolux, така и за Novolux XL. Релсовите ни системи и пружинните модули са със сертифицираното качество и дълъг срок на експлоатация.

Пружинен буфер

Предварително напрегнатият пружинен буфер леко избутва вратата, за да я затвори. Дължината на пружинния буфер се определя от конфигурацията на вратата.  

Подов фиксатор 

Подовият фиксатор надеждно свързва релсата към пода. Заедно с дистанционната втулка той осигурява правилното разстояние между водачите.

Винтови връзки M8  

Металните компоненти се свързват стандартно към релсовите профили с помощта на винтове M8. Бързият монтаж е възможен благодарение на предварително заготвените елементи.

Носещи въжета 

Благодарение на модулната конструкция на нашите релсови системи и оборудването, винаги може да се установи дали носещите въжета са позиционирани правилно спрямо вертикалната релса, което гарантира максимална безопасност и надеждност.  

Предпазна релса  

Предпазната релса изключва възможността от изплъзване на ролките; като допълнителна мярка за безопасност, носещото въже е скрито зад релсата.