Два пъти по-добри термоизолационни характеристики

Големите индустриални врати, често са слабо звено, що се отнася до термоизолация и могат да

доведат до значително увеличаване на сметките за ел. енергия. Този ефект нараства с

увеличаване на броя на вратите, като по този начин енергийната ефективност в индустриалните

сгради става значителен икономически фактор. Новата Thermo 80 от

Новоферм включва панел с дебелина 80мм  - два пъти по-дебел от панела използван при врата от тип

Thermo 40. С коефициент на топлопроводимост на панела от 0.25 W/m²K, дебелината на панела

на Thermo 80 гарантира намаляване на стойността на топлопроводимост с повече от половина на

този на врата Thermo 40 (0.52 W/m²K).  Разгледайте брошурата