Командни табла и аксесоари за бързодвижещи се врати

Можете да избирате между три командни табла на Новоферм, подходящи за различните видове бързодействащи врати, заедно с множество аксесоари и задвижвания.

Вижте сами! 

Командни табла

Аксесоари и управление