Бързодвижещи се врати

Бързодвижещи се врати за ефективно и икономично придвижване на стоки

Не само изискванията на стандартите за безопасност и работните процеси в промишлеността се увеличават – разходите за енергия също нарастват неимоверно. Бързодвижещите се врати се отварят и затварят изключително бързо, с което се оптимизират технологичните процеси и се осигурява постоянна температура в производствените халета и съоръжения.

Бързодвижещите се врати на Новоферм се предлагат за монтаж на открито и на закрито и могат да се произведат по зададени от вас размери. Те отговарят и на най-строгите европейски изисквания за безопасност и не се нуждаят от почти никаква поддръжка.  

Техническа документация