Скопие

DOORS IMPEKS

ул. Боца Иванова 66

община Бутел

е-мейл: info@doorsimpeks.mk

тел.: +359 783 656 76

web: www.doorsimpeks.mk

Струга

ALLA KOMPANI D.O.O.E.L.

Ind. zone Moroishta

6330 Struga

тел.: +389 702 125 861

тел.: +389 752 125 86